Обяви

КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

        НАРОДНО   ЧИТАЛИЩЕ   „ДОРОСТОЛ -1870” - СИЛИСТРА


               ОРГАНИЗИРА  КУРСОВЕ  ПО  МАТЕМАТИКА

         Математиката - полезен приятел по пътя към успеха!


                                  От 1 НОЕМВРИ в читалище „Доростол-1870“ се организират :

курсове  „ Състезателна математика - 2, 3, 4 клас“ за ученици от 2, 3, 4 клас

             курсове „ Седмокласник - Математика“ за ученици от 7 клас

     Място на провеждане – в НЧ“Доростол-1870“/сграда Младежки дом,  зала 306, етаж 3

 

         За записване и допълнителна информация – тел. 0898 942 471,

преподавател Маргарита Франческова

КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

  

НАРОДНО   ЧИТАЛИЩЕ   „ДОРОСТОЛ -1870”- СИЛИСТРА
ул.”Симеон Велики”135,  тел. 086/ 821 783  e-mail  nch_dorostol@abv.bg


                      

                                        ОРГАНИЗИРА  КУРСОВЕ  ПО  МАТЕМАТИКА
                             Математиката - полезен приятел по пътя към успеха! От 1 НОЕМВРИ в читалище „Доростол-1870“ се организират :

 ⦁    курсове  „ Състезателна математика - 2, 3, 4 клас“ за ученици от 2, 3, 4 клас
С подготовка на учениците за състезания и олимпиади.
С решаване на задачи на по-високо ниво от учебния материал за 2, 3, 4 клас.

⦁       курсове „ Седмокласник -Математика“ за ученици от 7 клас.
С решаване на задачи за по-лесно справяне с Външното оценяване след 7 клас.

  Занятията са в малки групи, с обучение, близко до индивидуалното!
  Работи се в спокойна и приятна атмосфера – идеята е участниците да опознаят и  
  овладеят  математиката - приятна и забавна, полезен приятел по пътя към успеха!
 

⦁    Място на провеждане – в НЧ“Доростол-1870“/сграда Младежки дом,  зала 306, етаж 3

⦁    График на занятията  - в дни събота и неделя

⦁    За записване и допълнителна информация – тел. 0898 942 471,
          преподавател Маргарита Франческова

Обява за Общо годишно отчетно събрание на НЧ"Доростол"

О Б Я В А
На основание чл.15, ал.1,2 от Закона за народните читалища 
и  чл.14, чл.15 и чл.16, ал.1 от Устава на НЧ ”Доростол-1870”
 


НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ ”ДОРОСТОЛ-1870”
ПОКАНВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ-1870”
на  21.03.2019 г. от 17.00 ч. 
 на
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приемане годишния отчет за дейността на НЧ"Доростол-1870" през 2018г.

2.Избор на председател на праверителната комисия, освобождаване и избор на член на проверителната комисия.

3.Отчет на проверителната комисия за дейността на НЧ"Доростол - 1870" през 2018г.

4. Приемане бюджета на читалището за 2019г. и основни насоки на НЧ"Доростол-1870".
      

Регистрация на читалищните членове: 16.30 -17.00 часа

Място: Зрителна зала на Младежки дом 
  Дата: 21.03.2019г.

 

Syndicate content