Културен календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2016 г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 г. НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ДОРОСТОЛ – 1870 г.”, гр. Силистра

ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ ИЗЯВИ

Март 2015

 • Празнични прояви по случай 1 и 3-ти март – Ден на любителското творчество и 137 години от освобождаването на България от турски робство;
 • Откриване на читалня при НЧ « Доростол – 1870 г.» - презентация на издания, архив на читалището, литературни творби;

Април 2015

 • Великденски концерт на Смесен хор «Седянка»
 • Великденски концерт на АНПТ «Силистра» и ДФФ „ Добруджанче”;


Май 2015

 • Тържествени прояви „ 24 май - Ден на славянската писменост и култура”, с участието на хор „ Седянка ”, АНПТ „ Силистра ”, ДФФ „ Добруджанче” , възпитаници на ДШИ;
 • Пролетен концерт на възпитаниците от класа по пиано, цигулка и китара;
 • Балетна формация « Лиденс», Театрално студио и Детска вокална студия;


Юни 2015

 • „ Да дарим децата с обич ”- концерт, посветен на деня на детето, с участието на младежки читалищни формации, групи при ДШИ и рок групи;

Юли 2015

 • Фолклорна празнична програма „Фолклорна дъга ”с участието на АНПТ „ Силистра” и ДФФ „ Добруджанче ”;

Ноември 2015

 • Честване Ден на будителите 1 ноември, и празника на НЧ „Доростол – 1870 г.”, с участието на художествените формации при читалището;

Декември 2015

 • Участие на Смесен хор « Седянка » в празнична проява на РУ « Ангел Кънчев » - Филиал Силистра за Празника на студентите – 8 декември;
 • Коледен концерт на Смесен хор « Седянка »;
 • Концертен спектакъл « Коледно вълшебство » с участието на Балетна формация « Лиденс » и Детска вокална студия;
 • Концертна програма « Коледно фолклорно веселие » - с участието на АНПТ «Силистра» и ДФФ «Добруджанче»;
 • Коледен концерт « На кафе, с бяло сладко » с участие на художествени формации за шлагерни градски песни
 • Концертна програма и изложба « Коледа в Добруджа » с участие на групите за автентичен български фолклор;
 • Коледен концерт « Младежка рок сцена » с участието на читалищните рок групи;
 • Публикации в местни и национални медии за читалищната дейности и любителските художествени формации;
 • Издаване на календари и рекламни дипляни за любителските формации;
УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ


Април 2015

 • Участие на ФГ « Добруджа » в Събор на лазарските групи, с. Калипетрово;
 • Участие в творческа работилница и изложба « Цветница »;
 • Участие в общински празнична програма « Пролетни игри и песни » на групите за автентичен фолклор, шлагерни песни, АНПТ « Силистра » и Детска фолклорна формация « Добруджанче »;
 • Участия в пролетния цикъл от празнични прояви на АНПТ « Силистра» и ДФФ « Добруджанче »;

Май 2015

 • Участие във Фестивал на мъжката песен, с. Ситово на ФГ „ Златен клас”;
 • Участие на ФГ „ Добруджански славеи ”, „ Добруджа” и „ Златен клас ” в Хумористичен фестивал „ Сребърна пее и се смее ”;

Юни 2015

 • Участие във фолклорен събор „ Алеково пее ”, с. Алеково на групите за автентичен фолклор;
 • Участие във фолклорен събор „ Край чешмата под върбата ”, с. Кайнарджа на групите за автентичен фолклор;
 • Участие във фолклорен събор „ Песни и танци от Добруджа ”, с. Ситово на групите за автентичен фолклор;
 • Участие на ФГ „ Златен клас” и ФГ „ Добруджански славеи” в Празник на водните лилии, с. Малък Преславец;
 • Участие на ФГ « Златен клас » във Втори фолклорен събор « Грънчарово пее и играе », с. Грънчарово;


Септември 2015

 • Участие на ДФФ « Добруджанче » и балет « Лиденс » в Международен младежки танцов фестивал « Утрешният мир започва с днешното приятелство »;
 • Участие на ГСГП „ Ретро”, „ Златна есен ”, ВИГ „ Чар” и „ Ехо” в Национален фестивал на старата градска песен „ Дунавски спомени”, гр. Силистра;


Ноември 2015

 • Участие на ФГ „ Добруджа” в Кулинарен фестивал „ Гозбите на Добруджа ”, с. Сребърна;
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Презентиране на обучение и тържествено откриване на новия творчески сезон, 2014/2015 учебна година в ДШИ;
 • Образователни концерти на АНПТ «Силистра» в училища и читалища от Община Силистра;
 • Организиране на курсове за обучение на деца и възрастни:
 •   по народни танци
 • румънски език
 • курс по спортни танци
 • курс по карате
 • музикални инструменти: пиано, китара, цигулка, народни инструменти – кавал, гайда, гъдулка, тамбура духови инструменти народно пеене – детска вокална група
 • вокално студио

 

 • Периодично актуализиране на интернет страницата НЧ « Доростол - 1870г. »;РАБОТА ПО ПРОЕКТИ :

 • Участие в разработване и представяне на проект за съвместни международни концертни програми и участия, по Програми на Министерство на културата;
 • Участие в разработване и реализиране на проекти по Програми на Министерство на социалната политика„Агенция по заетостта”, Дирекция бюро по труда;
 • Участие в разработване на проекти по програми на Министерство на образованието и науката и Европейски програми за трансгранични дейности;
 • Включване в проект „ BG – изпълнение на Програма на ЕС за учене за възрастни ”, с представяне и ползване на електронната платформа EPALE за посетители , http:// III.mon.bg
 • Включване в информационни дейности при реализиране на проект « МИКЦ -2015 »РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 • Участие на НЧ « Доростол – 1870 г. » в концертни прояви и срещи, свързани с честване Дните на гр.Силистра;
 • Организиране и участие на художествените формации при НЧ «Доростол–1870» в традиционни и иновативни културни събития за популяризиране на Добруджанските традиции, обичаи и читалищни дейности;
 • Участие във фестивал на шлагерната и старата градска песен «Подари ми море » с ГСГП «Ретро»;
 • Участие в Международен фолклорен фестивал EURO FOLK, 2015 г., гр. Несебър – групата за автентичен фолклор « Добруджа », « Добруджански славеи » и « Златен клас »;
 • Участие на ФГ „ Добруджа” в IV Национален фолклорен конкурс „ Заблеяло ми агънце”, гр. Лясковец;
 • Участие на ГСГП „ Златна есен ” в Национален конкурс на старата градска песен и шлагер „ С песните на Ари ”, гр. Хасково;
 • Участие на Балет „ LIDENS ” в национални и международни фестивали:
  • Национален конкурс „ Танцуваща река”, гр. Тутракан;
  • Международен танцов турнир „DANCE CUP ALBENA” 2015 , Курорт Албена;
  • XVII Национален конкурс „ Празник на модерния балет, Варна 2015”;
  • Балкански танцов конкурс „ Търновска царица 2015”, гр. В. Търново;

 

 • Участие на ВИГ « Чар » и ВГ « Ехо » в:
  • Национален фестивал на старата градска песен « Георги Бейков », гр. Свищов;
  • Международен фестивал на старата градска песен « Есенни шуменски вечери », гр. Шумен;
 • Участие в Национален фестивал за автентичен фолклор « Песни в полите на Балкана - Жълтеш 2015 », с. Жълтеш на ФГ « Добруджански славеи » и ФГ « Златен клас »;
 • Участие в IV Национален фолклорен събор „Лудогорие”, гр. Разград на групите за автентичен фолклор;
 • Участие на Фолклорните формации във фолклорни събори и празнични прояви, организирани от Община Силистра и в област Силистра;
 • Участие на АНПТ « Силистра » в XVIII Международен фолклорен фестивал в гр. Слобозия, Румъния;
 • Участие на ДФФ « Добруджанче » в Международен детски танцов фестивал «Утрешният ден започва с днешното приятелство», гр.Силистра
 • Фолклорен фестивал « Искри от миналото – 2015 », гр. Априлци;
  • VIII Национален конкурс « Децата на България – пеят, танцуват и рисуват », гр. Шумен
  • VIII Национален конкурс за изпълнители на народна музика, гр. Русе, с Вокална група при ДФФ « Добруджанче»;
 • Организиране и участия на АНПТ « Силистра » и ДФФ « Добруджанче » в турнета в Европейски страни;
 • Участие на Смесен хор « Седянка » в XXXIV Международен хоров фестивал в гр. Черна вода, Румъния;
 • Предоставяне и поддържане на актуална информация от страницата на НЧ « Доростол – 1870 г.» за :
  • порталния сайт на читалищата на Министерство на културата
  • страницата на РЕКИЦ – Силистра, за областни и общински участия
  • сайта на Община Силистра, читалища и културни прояви.


Syndicate content