Събития

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи
ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

КРЪЖОК ПО ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

     ОПЕРЕТАТА

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“
Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“


150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“
Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“
Моменти от изложбата  на  архивни снимки и документи

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“

150 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРОСТОЛ -1870“
Моменти от музикалния живот на рок групите „ Джи Рок“ и „Ирис“ в годините   между 2008 и 2015 г.
Музикален ръководител :Иван Неделчев

Syndicate content