Творческа история на съставите за любителско художествено творчество

     През 1870 година, в гр.Силистра, на 1-ви септемврипо инициатива на видния български просветен деец Сава Илиев Доброплодни, е създадено първото читалище за област Силистра. През годините читалището съществува под различни имена-"Надежда","Трендафил","Родолюбие", "Доростол", "Доростол-1870" .

     Благодарение на будни силистренски интелектуалци към читалището се разкриват читалня, неделно училище, кръжоци по художествено слово, литературен, музикално дружество, организират се вечерни курсове, беседи, създават се библиотека, театрална трупа, хоров състав.

    През годините с дарения от заможни силистренци са предоставени самостоятелна сграда и оборудване, с богат книжен фонд. Към читалище "Доростол" се открива зала с библиотека, която прераства в обединена общоградска библиотека, продължител на богатите възрожденски традиции, с общ книжен фонд от 24 459 тома.

    През годините читалище "Доростол" спомага за съхраняване на българските културни традиции, обичаи и популяризиране на българския фолклор, като създава и подкрепя работата на :

 • Самодейни музикални групи – първо музикално дружество "Гайда", читалищен хор, първо музикално-сценично произведение, оперетни представления, смесен хор "Седянка", детски хор "Дунавски славеи", групи за шлагерни песни, групи за автентичен фолклор
 • Създаване на Духов оркестър и младежки оркестър
 • Съхраняване фонда на Исторически музей, с преминаване на дейността на музея към читалищетоСъздаване на Детска школа по изкуствата – с повече от 450 участника в класове по пиано, китара, цигулка, акордеон, чужди езици, изобразително изкуство, балет
 • Сформиране на литературни кръжоци и поставяне начало на театралното дело в Силистра
 • Създаване на фолклорни танцови групи, ансамбъл с народен оркестър и хор, детски народен оркестър.
    През 1894 год. към читалището е основан смесен хор "Седянка", от чешкия музикант Карел Махан. От 1910 год. под ръководството на бележития педагог и композитор Петър Бояджиев, хорът е основател и домакин на Събор на хоровете от крайдунавските градове.

   През 1943год. към читалище „Доростол”, с отделен бюджет преминава местният Исторически музей, притежаващ богати археологически сбирки

    От 1959 г. читалището създава Детска музикална школа, в собствена сграда, с директор Станю Бенев, по-късно Петър Карагеоргиев, Румяна Вълчанова, Мария Димитрова, Йорданка Димова.

Към читалище „Доростол” през 1959г. се поставят основите на самодейния куклен театър, с ателиета, кукловоди, спектакли , които са представяни не само в Силистра, но и в Дулово, Иширково, Русе, Варна, София, на фестивали в Чехия и в страната, с което дават своя принос към историята на българския куклен театър.

   От 1959г. книгохранилището на читалищната библиотека прераства в самостоятелна библиотека - Универсална научна библиотека „Партений Павлович”, център на библиографска, краеведска и методическа дейност.

     През 1981г. сформираната куклена театрална група прераства и се отделя от читалището като самостоятелна театрална институция.

    През 1960 год. по случай 90-годишнината на Читалище „Доростол” , то е обявено за Образцово НЧ и получава висока държавна награда Орден „Кирил и Методий“ 1-ва степен.

    През 1965 год. е основан детски хор „Дунавски славеи“ с диригент Стоян Чешмеджиев, по-късно Любомир Павлов, Антонина Колева. За кратък период детския хор се превръща в един от представителните състави на читалището. На проведения през 1976 год. Пети международен събор на хоровете от крайдунавските градове детският хор „Дунавски славеи“ се представя отлично, също на изяви в Италия, Чехия, Русия и др.
    От 1966 год. към читалището се създава Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра“ от група ентусиазирани любители на фолклора на Добруджа. Основател на ансамбъла е хореографа Стоил Енчев, с диригент на народния хор Станьо Бенев, и през годините с главни художествени ръководители Петър Крумов, Петър Чернев, Тихомир Лефтеров. В творческия живот на ансамбъла се вписват много награди, чуждестранни турнета, участия в престижни международни фестивали.
    През 1977 год. за осъществяване на приемственост в творческата дейност на Ансамбъл „Силистра“ е създаден Детският фолклорен ансамбъл „Добруджанче”, от гл.художествен ръководител Иван Иванов. Малките танцьори, певци и инструменталисти от детския оркестър участват в национални, международни фестивали и турнета в Русия, Турция, Румъния, Унгария, Германия, Франция, Кипър. От 1994 год. ДФА „Добруджанче” е съорганизатор и участник в Международен детски фестивал „Утрешния мир започва с днешното приятелство”.
     През 2010г., в съответствие със ЗНЧ, се приема нов Устав и читалището се преименува в „Доростол-1870г”.
   През2014г. читалището поддържа дейността на любителски формации, школи и клубни форми:
 • Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра”, Детска фолклорна формация „Добруджанче”
 • Смесен хор „ Седянка ”;  Детска вокална студия , детска оперета
 • Театрална трупа „Коломбина”, Детско театрално студио
 • Вокални групи за стари градски и шлагерни песни „Ретро”, „Златна eсен”, „Чар”, „ВГ „Ехо”
 • Групи за автентичен фолклор „Добруджа”, „ Златен клас”,  „Добруджански славеи”
 • Детска школа по изкуства –пиано, цигулка, китара, народни инструменти;
 • Младежки Рок-групи "Boold Sugar", "IRIS","Вход свободен"
 • Балетна школа  "Лиденс",
 • Курсове по народни танци, спортни танци;
 • Информационен младежки клуб, Фото клуб, Клуб „Доджо”

     Художествените състави на читалището участват в местните културни инициативи, празници и фестивали,  в престижни регионални и международни фестивали, като защитават достойно своето име, подготвят самостоятелни програми и спектакли. Понастоящем читалище " Доростол - 1870 г." продължава и популяризира добрите традиции за културно - просветна дейност:

 - домакин на Събор на хоровете от крайдунавските градове,  гр.Силистра

 - символичен домакин на Международния детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство", гр. Силистра

 - партньор за младежки сцени, детски театрални спектакли, училищни концертни прояви, образователни музикални програми, курсове и школи за деца, ученици и възрастни граждани.

От основаването си Читалище „Доростол-1870г“ е важен културен институт, съхраняващ и развиващ българските възрожденски традиции и култура.