ВИДЕОЗАПИСИ ПО ПРОЕКТ НА НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“ , ФИНАНСИРАН ОТ НФК-2021 г.

25 и 29.05.2022 г.- гр. Силистра

Видеозаписи на АНПТ "Силистра" при НЧ "Доростол-1870"

Гл. худ. ръководител Тихомир Лефтеров

......................................................................................................................................
                 Заснемане на видеозаписи на солистите на АНПТ „Силистра“ при НЧ „Доростол-180“: Милена Петрова, Денислава Христова, Христо Въндев, Светла Георгиева, Николинка Николова и на солистите на ДФФ „Добруджанче“: Глория Георгиева и Десислава Жекова
               Акомпанимента е на Народен оркестър при АНПТ "Силистра" с ръководител Валентин Христов
Дейностите се осъществяват по проект „Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ “Доростол-1870“ по програма на НФК „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство” -2021 г.