ВИДЕОЗАПИСИ ПО ПРОЕКТ НА НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“ , ФИНАНСИРАН ОТ НФК-2021 г.

29.05.2022 г.

...........................................................................................................................
            Заснемане на видеозаписи на Народен хор при АНПТ "Силистра" – НЧ „Доростол-1870“ – гр. Силистра.
Гл. худ. ръководител на АНПТ "Силистра" : Тихомир Лефтеров.
Диригент на хора: Ивелина Димова
           В записите участва и Народен оркестър с ръководител Валентин Христов.
           Дейностите се осъществяват по проект „Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ “Доростол-1870“ по програма на НФК „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство” -2021 г.