НАГРАДИ

Национален конкурс за детска рисунка

 „ОЛИМПИАДАТА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ – ПЕКИН 2022”

Наградени ученици   по жанрове и възрастови групи                             

РИСУНКИ , ГРАФИКА

За деца от ДГ / ЦДГ  -  6 – 7 г.

 I място  - Радина Колева    7 г.
   гр. София Ателие „Приказен свят”

II място  - Магдалена Петкова  7г.
 гр.Силистра ЦПЛР - ОДК  

III място - Илдъс Решат Сюлейман  6 г.
   с.Кайнарджа  ДГ”Еделвайс”

Поощрение
 -Макс Мирчев 6 г.
   гр.София,  Ателие „Приказен свят”
-Данаил Янев Карабашев 6г.
 гр. Варна ДГ 13” МИР”
 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 8 до 12 години


I място  – Мария Карамитева 8 г.
     гр. София,  Ателие „Приказен свят”

II място  -   Петя Добромирова Димитрова   11 г.           
      гр. Русе, НЧ”Ангел Кънчев”

III място   - Кристиян Иванов Стоянчев 8г.
       гр. Бургас НБУ „Михаил Лъкатник”   

Поощрение
– Николай Тодоров Георгиев 11 г.
с.Коларово   НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”  
 – Любов Георгиева Пенева 11 г.
   гр. София 105 СОУ „Атанас Далчев”
        

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 13 до 18 години


I място
- Александрина Андреева Котева 17 г.  
   гр.София НУИИ „Илия Петров”
 Яна Владева 13 г.
         гр.София,  Ателие „Приказен свят”

II място   - Ю Дзя Лин 14 г.
       София,  Ателие „Приказен свят”

Валентин Тодоров Тодоров 14 г.
           гр. Алфатар ОУ ”Хр.Ботев”

III място
–    Гюрай Юксел Хюсеин 16 г.
с.Коларово   НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”  
Цветина Недялкова Петкова 14 г.
   гр. София  НЧ”П.К.Яворов-1920”  

Поощрение
– Сезен Севдим Исмет 12г.
с.Коларово   НЧ”Св.св.К.и Методий – 1942”  
- Диляна Мирославова Борисова 14 г.
   гр. Силистра ПГС „П.Пенев”


      

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО


I място  – Джанан Ханъмсер Али  13г.
      с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”  
Поощрения
 Емилия Еленова Демирова 12 г.
с. Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”  
 Сибел Раданова Севдалинова 12г.
с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”  

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от 8 до 12 години


I място  – Петя Светославова  Станева 9г.
с.Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”
Поощрения
 Дениз Емилов Демиров 9 г.
      Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”  
Кристияна Димитрова  Димитрова 9 г.
    Зафирово НЧ „Хр.Ботев – 1901”  

ЖУРИ  в състав :

Димитър Кулев – художник
Таня Кулева-Желева – художник
Йонка Господинова – педагог из.изкуство