УЧАСТИЕ НА ДФФ „ДОБРУДЖАНЧЕ“ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК ЕНЬОВДЕН

                                                                                      24.06.2021 г. – гр. Силистра

        ДФФ „Добруджанче“ участва с двете си формации- Певческа група с ръководител Дариела Георгиева  и Танцов състав с ръководител Жеко Георгиев  във фолклорния празник „Еньовден“, организиран от Община Силистра