ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ ДОБРУДЖА“ С НОВИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗАПИСИ

През месец октомври, 2021 г. Група за автентичен фолклор „Добруджа“ направи нови телевизионни записи на добруджански песни. Това  е допълнение към  богатия репертоар на групата, която тази година отбеляза своята 30 годишнина.