150 г. НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“- гр. Силистра

1.11.2020 г.- СИЛИСТРА
150 г. НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“- гр. Силистра
………………………………………………………………………………………………………….....
Преди 150 години в Силистра е основано читалище „Надежда“- дали са да му това име с надеждата за култура и духовност в нашия град- Силистра .
Днес, в Деня на народните будители, силистренци, читалищни дейци и творци , приятели на читалището отбелязаха тази годишнина пред паметника на неговия основател Сава Доброплодни. Тържеството бе открито от председателя на читалище „Доростол-1870“ Маргарита Любомирова, която накратко разказа за възникването на читалището и развитието на творческия живот през годините. На тържеството бе прочетен Поздравителния адрес от Министерството на културата за юбилея. Връчени бяха и други поздравителни адреси до ръководството на читалището. Присъстващата на тържеството Светла Ангелова – директор на РБ „ П. Павлович“ връчи поздравителен адрес от името на библиотеката в нашия град, чийто начало също е поставено в читалището .
От името на Съюза на Народните читалища бяха връчени грамота и плакет като признание за народополезната му дейност.
Със същото бяха удостоени и дългогодишни художествени ръководители. Читалищното настоятелство връчи поздравителни адреси до творци и дейци, дали своя принос за развитие на читалищното дело в Силистра. Във връчването на наградите участваха Ростислав Павлов, Росен Лебедов, Недка Русева и други членове на настоятелството - колективен ръководен орган.
Председателят на читалището Маргарита Любомирова още веднъж изказа своята благодарност към всички силистренци, имащи принос за творческата дейност на читалището през годините, на всички днешни читалищни членове, приятели на читалището , доброволци, спонсори и партньори в работата.
Нека запазим тази българска духовност и я пренасяме към бъдещето през годините!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!