Проект „Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ „Доростол-1870“

ПРОЕКТ  В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО, РЕАЛИЗИРАН  ОТ  НЧ  „ДОРОСТОЛ-1870“ - ГР. СИЛИСТРА

Концерт "ФОЛКЛОРНА МАГИЯ"

16.11.2022 г. - гр. Силистра

Концерт "ФОЛКЛОРНА МАГИЯ"

..................................................................................................................
На снимките: Моменти от концерта и настроението на участниците

Летни клубове за народни танци

Лятна занималня за народни танци

ВИДЕОЗАПИСИ ПО ПРОЕКТ НА НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“ , ФИНАНСИРАН ОТ НФК-2021 г.

25 и 29.05.2022 г.- гр. Силистра

Видеозаписи на АНПТ "Силистра" при НЧ "Доростол-1870"

Гл. худ. ръководител Тихомир Лефтеров

......................................................................................................................................

ВИДЕОЗАПИСИ ПО ПРОЕКТ НА НЧ „ДОРОСТОЛ-1870“ , ФИНАНСИРАН ОТ НФК-2021 г.

29.05.2022 г.

...........................................................................................................................
            Заснемане на видеозаписи на Народен хор при АНПТ "Силистра" – НЧ „Доростол-1870“ – гр. Силистра.
Гл. худ. ръководител на АНПТ "Силистра" : Тихомир Лефтеров.

Syndicate content